Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro účel stanovený níže. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak práva na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, a práva na opravu blokování a likvidaci svých osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje uživatel tímto na dobu neurčitou a může ho kdykoliv odvolat. Dozorovým orgánem je ÚOOÚ. Všechny uživatelem uvedené osobní údaje musí být přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny uvedené údaje zpracovány výhradně pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení subjektu a marketingové a statistické účely, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že svůj souhlas odvolává.

Prohlášení správce

Správce (Dovezsváču s.r.o, IČO: 06882838, sídlo: Boženy Němcové 71, 432 01 Kadaň) prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažďovány. Informace o osobách v pozici zpracovatele osobních údajů jsou k dispozici u správce.